Inhoud, proces en mens centraal

Diensten

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn complex. Ieder project is anders. En dat in een steeds veranderende omgeving. Betrokkenheid en verschillende belangen van partijen die een rol spelen bij een project groeien. Goed project- en omgevingsmanagement is daarom een voorwaarde om te komen tot een goed eindresultaat.

EV Projectmanagement zorgt voor een optimale invulling van de rol van projectleider of omgevingsmanager in projecten in de openbare ruimte. Gemeenten, provincies en andere overheidsorganisaties vinden in EV projectmanagement de juiste partner om:

-          Een tijdelijke rol van projectleider of directievoerder in te vullen

-          De positie van een interim leidinggevende van een afdeling te vervullen.

-          Inhoudelijke en ondersteunende werkzaamheden te verrichten, zowel in proces, financien als techniek.

-          Grote projecten en processen te begeleiden en te faciliteren.

 

De combinatie van ervaring in grote en kleine projecten in de openbare ruimte, waaronder  civieltechnische werken, aanbestedingen, wegen en riolering, openbare verlichting, onderhoud buitenruimte, nieuwbouwprojecten, baggerwerkzaamheden, maaiwerk en uiteenlopend projectmanagement maken EV projectmanagement uw projectpartner.

Edwin Versluis over de kracht van EV: Ik ben erop gefocust om in ieder project de kwaliteiten van alle partijen en alle betrokken mensen zo optimaal mogelijk in te zetten. En zo te komen tot een resultaat waar alle partijen trots op kunnen zijn. In ben een bouwer, wil mijn team verbeteren, het proces optimaal laten verlopen en streven naar kwaliteitsverbetering.“